15 listopada br. Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała oraz ZT OPP i SPKP zapraszają Policjantów OPP Kraków oraz SPKP Kraków na Zawody Strzeleckie.

Doskonalenie własnych umiejętności, integracja środowiska policyjnego, a także popularyzacja sportu strzeleckiego to główne hasła, towarzyszące organizacji zawodów. Sportowa rywalizacja jest świetną odskocznią od codziennych trudów służby. Strzelectwo sportowe podnosi kwalifikację uczestników, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo publiczne, a spotkanie z  dawno niewidzianymi kolegami pozwoli zacieśnić więzy przyjaźni.

Gdzie i kiedy?

Miejscem zmagań będzie Strzelnica Sportowa w Myślenicach znajdująca się przy ul. Zdrojowej 9. Rywalizacja rozpocznie się 15.11.2019 r. o godzinie 13:00 i potrwa do 16:00.

Konkurencja strzelecka

  • Cel: Tarcza TS 2
  • Odległość: 25 m
  • Postawa: Stojąca (z wolnej ręki lub oburącz)
  • Ilość amunicji: 10 szt.
  • Strzały próbne: 5 szt.
  • Czas: 1 min 30 sek.
  • Broń: Pistolet Glock-kal. 9 mm
  • Amunicja: S&B 9×19

Punktacja zawodów

Suma punktów uzyskanych w tarczy decyduje o zajętym miejscu. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej samej ilości punktów o klasyfikacji decyduje ilość trafionych „10”. Jeśli i tu nastąpi zgodność, decydują „9”, „8” itd.

Kto może wystartować?

Serdecznie zachęcamy do udziału policjantów OPP i SPKP w Krakowie. Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mogą wziąć udział w zawodach bezpłatnie. Chętni, niebędący związkowcami zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 30 zł. Dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia u kol.  Łukasza Łukasika, tel. kom. 539-192-675.