W związku z ciężką sytuacją związaną bezpośrednio z pandemią koronawirusa Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podjął szereg działań mających na celu wsparcie policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego. Jednym z nich było nawiązanie przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Grzegorza Gubałę współpracy z firmą OSHEE Polska sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. OSHEE jest producentem funkcjonalnych produktów spożywczych skierowanych dla osób prowadzących aktywny tryb życia, uprawiających różne sporty oraz funkcjonujących w biegu i z podniesionym poziomem wysiłku fizycznego z równoczesnym obciążeniem wysokim poziomem stresu zawodowego. Produkty te uzupełniają w organizmie elektrolity, sole mineralne, dodają energii, podnoszą odporność z równoczesnym uzupełnieniem witamin. OSHEE to jedna z wyróżniających się innowacyjnych firm z branży Food & Beverage w Polsce. Lider kategorii napojów izotonicznych i witaminowych w Polsce. Poza tym właściciel takich marek jak: Kinga Pienińska czy SONKO.

Dzięki współpracy z OSHEE otrzymaliśmy jedną z większych darowizn w 30-to letniej historii ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – prawie 50.000 szt. (pięćdziesiąt tysięcy) różnego rodzaju artykułów spożywczych. Darowizna ta zbiegła się z jubileuszem XXX – lecia powstania NSZZ Policjantów, dlatego można ją uznać za piękny prezent na 30 urodziny. Przekazane dary decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w całości, bezpłatnie  zostały skierowana dla policjantów i pracowników policji, członków związku zawodowego NSZZ Policjantów i NSZZ Pracowników Policji garnizonu małopolskiego. Zarząd Wojewódzki NSZZ Pracowników Policji w Krakowie otrzymał do swojej dyspozycji 2880 szt. (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) produktów spożywczych. Było to możliwe z uwagi na dobrą współpracę NSZZ Pracowników Policji z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w imieniu swoim oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego składa ogromne, serdeczne podziękowania  Panu Dariuszowi Gałęzewskiemu – Prezesowi OSHEE Polska Sp.z o.o za bezinteresowną pomoc, wsparcie, darowiznę i wielkie serce.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Pani Małgorzaty Pazdor Prezesa Zarządu „ROMAX Prim” w Krakowie, firmy zajmującej się profesjonalnym wynajmem, naprawą, a także sprzedażą wózków widłowych, która zapewniła bezpłatną pomoc w rozładunku ciężarówek – tirów, które dowiozły na miejsce darowiznę. Przy wsparciu operatora wózka widłowego ww. firmy członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego: podinsp. Grzegorz Gubała, asp. szt. Andrzej Mruczek, asp. szt. Konrad Nowaczek oraz asp. Paweł Tekliński – Cichy mogli wykazać się fizyczną pomocą przy rozładunku palet z towarem.

Słowa podziękowania kierujemy do Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka i  jego zastępców: mł. insp. Zbigniewa Woszczka oraz nadkom. Rafała Kani, którzy użyczyli na terenie jednostki miejsce na przechowanie w odpowiednich warunkach darowizny do czasu jej rozdysponowania.  Dodatkowo udzielili wszelkiego wsparcia i pomocy w realizacji tej operacji, która swoim zasięgiem objęła całe województwo małopolskie.

Całe przedsięwzięcie pod względem logistycznym zostało ostatecznie zrealizowane dzięki wzorowej służbie, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, pełnej osobistego zaangażowania, odpowiedzialności, którą wykonali: asp. szt. Artur Kochan – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Krakowie oraz podkom. Robert Pawlik – Pomocnik Dowódcy Zespołu Transportu i Zaopatrzenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Za co  należą się im szczególne podziękowania.

Policjanci dziękują też Tomaszowi Grodzickiemu emerytowanemu funkcjonariuszowi małopolskiej Policji, który pomimo kilku lat emerytury pamiętał o NSZZ Policjantów woj. małopolskiego i swoją postawą przyczynił się do przekazania darowizny dla kolegów w mundurach.