29 września br. w Częstochowie odbyły się XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W uroczystej Mszy Świętej udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Małopolski garnizon Policji na Jasnogórskich Spotkaniach reprezentowali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego Grzegorz Gubała oraz liczna delegacja policyjnych związkowców. W tym roku spotkanie miało wyjątkowy charakter, wpisało się bowiem w obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej.

W niedzielny poranek już po raz osiemnasty policjanci, pracownicy cywilni oraz związkowcy z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, aby wziąć udział w XVIII Spotkaniach Środowiska Policyjnego. Reprezentacje złożone z funkcjonariuszy i cywili, jak co roku, wyruszyły do Częstochowy w związku z przypadającym 29 września wspomnieniem patrona Policji- św. Michała Archanioła.

Na Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego przybyła liczna reprezentacja małopolskich policjantów na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie insp. Rafałem Leśniakiem oraz Przewodniczącym NSZZP woj. małopolskiego Grzegorzem Gubałą. Delegacja złożyła wieńce pod pomnikami bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Następnie policjanci wzięli udział w uroczystej Mszy św. na Błoniach Jasnogórskich. Spotkanie zakończyła modlitwa w intencji ok.13 tys. policjantów pomordowanych na Wschodzie wiosną 1940 roku.

Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego stanowiło niepowtarzalną okazję do spędzenia czasu w duchu modlitwy i zadumy.

Elżbieta Znachowska-Bytnar