26 września br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odbył się kolejny uroczysty Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów.  W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, Vice Przewodniczący Paweł Tekliński-Cichy, p.o. Przewodniczącego ZT NSZZP KMP Kraków Tomasz Słowik oraz licznie zgromadzeni związkowcy. Uroczysty Zarząd był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych związkowców Brązowymi Krzyżami za Zasługi. 

Uroczysty Zarząd Terenowy rozpoczął p.o. Przewodniczącego ZT NSZZP KMP Kraków Tomasz Słowik, który powitał zgromadzonych gości.  Następnie przekazał głos Przewodniczącemu NSZZP woj. małopolskiego Grzegorzowi Gubale. Przewodniczący Gubała podkreślił, jak wielką radością jest dla niego spotkanie z małopolskimi związkowcami, których liczba stale rośnie i wynosi obecnie prawie 3,5 tysiąca zrzeszonych. Grzegorz Gubała podziękował związkowcom za ich aktywność i zaangażowanie w sprawy NSZZP oraz wyraził radość i uznanie, że może współpracować z osobami, którym leży na sercu działanie na rzecz poprawy warunków służby policjantów.

Po zakończeniu przemówień rozpoczął się kluczowy punkt uroczystości-wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Przewodniczący Gubała wręczył wyróżniającym się związkowcom Brązowe Krzyże Zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego.

Krzyż Za Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego to odznaczenie nadawane jest najbardziej zasłużonym związkowcom, którzy swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju i skutecznego działania NSZZP. Nowa forma odznaczenia wzorowana jest na Krzyżu Maltańskim zwanym również krzyżem cnót rycerskich. Pierwotnie wykorzystywany był za symbol przez Zakon Szpitalników: biały jest symbolem joannitów, w kolorze zielonym lazarytów. Cztery ramiona symbolizowały cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność.

Na zakończenie Zarządu Terenowego panowie Przewodniczący pogratulowali odznaczonym oraz wyrazili nadzieję, że działalność związkowa  będzie dla nich dalej źródłem radości i niesłabnącej satysfakcji.

Elżbieta Znachowska-Bytnar