W dniu 10 stycznia w Sejmie RP kolega Rafał Jankowski, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów i kolega Andrzej Szary, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów spotkali się z Posłanką Marią Małgorzatą Janyską, przewodniczącą Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów przedstawili pani Poseł aktualne problemy z jakimi obecnie boryka sią polska Policja, a mianowicie kryzys kadrowy, brak środków finansowych na bieżące funkcjonowanie (potrzeba planowania budżetu w korelacji do PKB podobnie jak w ochronie zdrowia), dyskryminujące świadczenia socjalne funkcjonariuszy Policji w porównaniu z MON, brak w pracach rządu projektu zmiany ustawy represyjnej, która ogromnej rzeszy funkcjonariuszy bezprawnie obniżyła świadczenia rentowo – emerytalne. Zwrócono uwagę pani przewodniczącej na niewłaściwe wykorzystanie resortowej służby zdrowia, w tym sanatoriów na zapewnienie policjantom właściwej  ochrony zdrowia  np. w sytuacjach krytycznych, których nie brakuje.

Pani przewodnicząca dostrzega kryzys kadrowy w Policji i dlatego planuje jeszcze w miesiącu styczniu posiedzenie komisji poświęcone temu problemowi i oczekuje  stanowiska Związku w tej sprawie, w tym szczególnie diagnozy i planu dalszych działań, aby dać wyraźny sygnał do  policjantek i  policjantów, aby nie odchodzili ze służby.  Co do pozostałych spraw stwierdziła, że potrzebuje czasu, aby przedstawić stanowisko w sprawie.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów stwierdził, że Związek ma pomysły na  poprawę sytuacji w naszej formacji, które są zawarte w „Pakiecie dla Policji 2023”, który został przekazany pani Poseł. Sztandarowym pomysłem NSZZ Policjantów podnoszonym od lat jest wprowadzenie rzeczywistej ścieżki kariery zawodowej poprzez tzw. dodatki progresywne, jednak dotychczas nie znalazł on zrozumienia ze strony resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Przewodnicząca komisji uważa, że przyszły plan działania nie może być oderwany od oczekiwań innych grup zawodowych. Strony spotkania  uznały, że znajdujemy się w nowej rzeczywistości, gdzie młodzi ludzie liczą na dobre zarobki, warunki służby oraz dobre relacje międzyludzkie wewnątrz formacji.  Często to co im wydawało się z zewnątrz  jako spełniające ich oczekiwania po kilku latach służby przestaje być atrakcyjne i dlatego decydują się na odejście ze służby jeszcze przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych.

Strony spotkania uznały, że należy zrobić wszystko, aby ograniczyć wpływ polityków na funkcjonowanie Policji.

Przewodnicząca komisji wyraziła potrzebę stałych kontaktów celem wymiany informacji, co pozwala na podejmowanie skutecznych działań w interesie służby i funkcjonariuszy.

Biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów