Spotkanie Europejskiej Unii Policji odbyło się w tym roku pod hasłem: “Bez policyjnej ochrony, nie ma bezpieczeństwa w Europie”

9 maja w Sybinie miał miejsce szczyt państw europejskich, podczas którego Polskę reprezentował Premier Mateusz Morawiecki. Europejska Unia Policji zwróciła uwagę na rosnącą liczbę aktów agresji przeciwko policjantom oraz napojawiające się nowe wyzwania przy jednoczesnym wzroście ilości zagrożeń. Jak się okazało, problemy w poszczególnych krajach są bardzo zbliżone – brak chętnych do służby, niskie uposażenia, braki sprzętowe.

Ujednolicenie standardów w formacjach policyjnych UE

Podczas spotkania debatowano nad podstawową koncepcją, którą rozwinęła i wspiera w ostatnich latach na poziomie Unii Europejskiej, EPU – tj. wprowadzenie minimalnych standardów w formacjach policyjnych państw europejskich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Wśród nich znalazły się takie postulaty, jak zrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy różnymi krajami, wyposażenie w sprzęt i zmniejszenie wpływu polityki na działania Policji.

Wielka manifestacja w Brukseli
Rozpatrywano także manifestację wszystkich 3 europejskich central policyjnych związków zawodowych – EPU, EuroCOP, CESP – w Brukseli, by politycy wszystkich krajów zrzeszonych dostrzegli problem osłabiania struktur policyjnych w obliczu masowych migracji i przestępczości zorganizowanej z tym związanej.

NSZZ Policjantów wzorem dla policjantów w Europie
W trakcie konferencji Przewodniczący EPU Gerrit van de Kamp i Sekretarz Jacqueline Hirt, wielokrotnie wspominali o działaniach podjętych przez NSZZ Policjantów, stawiając niejako za wzór walki o uprawnienia i lepsze warunki służby dla policjantów. Przekazali też, że akcja protestacyjna polskich policjantów była pokazana we wszystkich ważnych stacjach telewizyjnych i innych mediach, i zwróciła uwagę polityków krajów w zachodniej Europie, co w ich opinii musiało mieć wpływ na decyzję polskiego Rządu na podpisanie porozumienia z NSZZ Policjantów.

Obecność szefostwa EPU oraz policyjnych związków zawodowych innych państw podczas protestów krajowych, zainteresowanie problemem i nagłaśnianie go, jak pokazał przykład polski przynosi wymierne efekty .

Źródło: https://ochrona24.info/18649,europejska-unia-policji/