21 maja 2019 roku Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała reprezentował małopolskich policjantów w trakcie oficjalnej wizyty na Ukrainie. Zaproszenie do udziału w uroczystościach wystosował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego. W trakcie uroczystości na polskim  cmentarzu w Kisielinie na Wołyniu w 100 – lecie powstania Polskiej Policji Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego objął patronat nad grobem  post. Joachima Ciepielewskiego.

Notka biograficzna

post.PP Joachim CIEPIELEWSKI urodził się 2 lipca 1886 roku.
Służbę w Policji Państwowej rozpoczął w 1920 roku,pełniąc ją w pow. horochowskim.
W dniu 13 grudnia 1923 roku, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zginął z rąk bandytów.
Osierocił żonę i troje dzieci.

Przebieg uroczystości

Na miejscu została odprawiona polowa msza święta, w polskim i ukraińskim obrządku, koncelebrowana przez 8 kapłanów, po czterech wyznania rzymsko-katolickiego i czterech obrządku wschodniego.
Msza ku czci poległego oraz wszystkich policjantów II RP którzy rotę ślubowania wypełnili do końca oraz za wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb II RP zamordowanych na kresach wschodnich.

Odsłonięto tablicę informacyjną w dwóch językach, polskim i ukraińskim, którą usadowiono na ogrodzeniu cmentarza.Na nagrobku policjanta zamontowano nową granitową tablicę wraz z fotografią poległego.
We mszy wzięło udział ok.140 osób z całego naszego kraju ale i Ukrainy – na czele z władzami miejscowymi, Policją, dziećmi z okolicznej szkoły oraz liczną grupą mieszkańców.

„MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN”

Projekt jest realizacją Uchwały ZW NSZZ P w Katowicach nr 24/VII/2017 w temacie ” odnowienia grobu i opieki nad miejscem wiecznego spoczynku właśnie post.Joachima Ciepielewskiego, ale i zadbania o inne groby naszych rodaków na tym cmentarzu.
Do końca tej kadencji będzie w dalszym ciągu realizowany – prac do wykonania na tej dużej nekropolii pozostało jeszcze wiele.

 

źródło: http://zwnszzp-katowice.pl/czlowiek-zyje-tak-dlugo-az-nie-zginie-po-nim-pamiec/