W dniu 17 sierpnia br. na zaproszenie Przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego w Warszawie przebywała delegacja policyjnych związkowców z  woj. małopolskiego. W trakcie spotkania, w związku z brakiem podjęcia rozmów przez stronę rządową,  podjęto prace nad sposobami prowadzenia protestu włoskiego przez funkcjonariuszy.

W rozmowach na temat przyszłości akcji protestacyjnej z ramienia woj. małopolskiego udział wzięli: Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego kol. Konrad Nowaczek, Przewodniczący ZT NSZZP KPP Dąbrowa Tarnowska kol. Jarosław Kmieć oraz Wiceprzewodniczący ZT KMP Kraków kol. Tomasz Litewka.

W najbliższym czasie w oddzielnym Komunikacie poinformujemy Was o nowych sposobach prowadzenia protestu i podjętych w tym zakresie decyzji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego. Zwracamy się z apelem aby nadal utrzymywać pełną mobilizację dotyczącą prowadzenia akcji protestacyjnej.