W dzisiejszym dniu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów obchodzi 29 urodziny. Dokładnie 29 lat temu  decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie  został wpisany do rejestru związków zawodowych.

Aktywność związków 

NSZZ Policjantów działa na terenie całej Polski. Związkowcy aktywnie działają zarówno na płaszczyźnie charytatywnej, sportowej, jak i zawodowej. Jednym z ważniejszych współczesnych osiągnięć NSZZ Policjantów jest Porozumienie zawarte 8 listopada 2018 roku pomiędzy mundurowymi a kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy którego od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze otrzymali podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący NSZZP

Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną. Do tej chwili funkcję przewodniczącego NSZZP pełniło 8 członków, obecnie piastuje ją asp. szt. Rafał Jankowski.

Życzenia

ZW Niezależnego Zawodowego Związku Zawodowego Policjantów woj. Małopolskiego życzy wszystkim policjantom-związkowcom sukcesów zarówno na stopie zawodowej, związkowej, jak i w życiu prywatnym. Praca, którą wykonujemy, jest przysługą wyświadczaną wszystkim policjantom.