19.06.2019r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj.małopolskiego.

Uczestnicy

Gościem specjalnym był Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.dr Krzysztof Pobuta, który został zaproszony przez Przewodniczącego NSZZP  woj.małopolskiego nadkom. Grzegorza Gubałę. W posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Zarządów Terenowych z całej Małopolski.

Tematy bieżące.Gość specjalny.

W tej części  posiedzenia uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.dr Krzysztof Pobuta. Pan Komendant przedstawił harmonogram obchodów Święta Policji, który w tym roku połączony będzie z świętowaniem 100 lecia utworzenia Polskiej Policji Państwowej.Wskazał  19.07.2019r.  jako datę obchodów Święta Policji dla krakowskich policjantów w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul.W.Łokietka 205a. Główne małopolskie świętowanie odbędzie się 28.07.2019r. na Zamku Królewskim na Wawelu.W trakcie posiedzenia omówiono projekt włączenia się NSZZP woj.małopolskiego w organizację i obchody Święta Policji. Pan Komendant zapewnił zgromadzonych, że zabezpieczył odpowiednie środki finansowe na nagrody motywacyjne dla policjantów w związku ze Świętem Policji oraz przypadającą w tym roku 100 rocznicą utworzenia Polskiej Policji Państwowej.W trakcie spotkania nadinsp.dr Krzysztof Pobuta odpowiadał na wszystkie nurtujące związkowców pytania w sposób dosadny i wyczerpujący. Na koniec Przewodniczący ZW NSZZP woj.małopolskiego nadkom.Grzegorz Gubała podziękował Panu Komendantowi za przybycie i dotychczasową współpracę z przedstawicielami NSZZP.

Tematyka związkowa

W tej części posiedzenia Przewodniczący nadkom.Grzegorz Gubała zrelacjonował uczestnikom przebieg posiedzenia Zarządu Głównego NSZZP, który odbył się w Warszawie w dn. 07.06.2019r. Poinformował ,że przedstawiciele NSZZP nieustannie monitorują przebieg prac rządu nad realizacją podpisanego w listopadzie 2018 roku porozumienia./art.15a, płatne nadgodziny oraz płatne zwolnienie lekarskie do 30 dni w roku/Bardzo ożywioną dyskusję wywołał temat zakusów przewodniczącego NSZZ Solidarność p.Piotra Dudy ,który pod przykrywką pluralizmu związkowego chce rozbić jedność Policjantów, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej.W ocenie uczestników posiedzenia działania takie mogą również stanowić zagrożenie dla realizacji postulatów i przyszłych podwyżek płac dla funkcjonariuszy.