ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK – „A TO POLSKA WŁAŚNIE”

(Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232), 19 maja 2019 r. (niedziela), godz. 17.00, bilet w cenie dla wszystkich – 60 zł, dla członków NSZZP przy KWP, KMP i OPP  w Krakowie – 50 zł. Rezerwacja biletów została dokonana z dużym wyprzedzeniem czasowym, stąd miejsca na koncert są w pierwszych rzędach!


Koncert muzyki, pieśni i tańców ludowych oraz narodowych. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycję lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny wraz z układami choreograficznymi Elwiry Kamińskiej. W programie znajdują się popularne piosenki Stanisława Hadyny takie jak: „Kaczyce”, „Karlik”, „Karolinka”, „Hej to nasze góry”, „Helokanie”, „Ondraszek”, „Piekła baba chleb” i „Starzyk” oraz opracowania muzyczne do wielu tańców: „Kołomajek”, „Kulawiaka”, „Krakowiaka”, „Oberka”, „Szota Madziara”, „Tańca chustkowego”, „Tańców górali podhalańskich” i „Trojaka”. Autorem twórczych opracowań choreograficznych, które wciąż zaskakują swoim kunsztem jest Elwira Kamińska.


Dofinansowanie dla członków NSZZ Policjantów KWP i KMP, funkcjonariuszy zatrudnionych w KWP i KMP Krakowie (10 zł do każdego biletu), pochodzi ze środków Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KWP, KMP i OPP w Krakowie.

Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.: sł. 54-816, kom. 696-433-894, (pok. 508 KWP) lub e-mail: zarzad-terenowy-nszzp-kwp@malopolska.policja.gov.pl.