1 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim.
W spotkaniu wziął również udział pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba.
Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.
Jeszcze w marcu planowane jest spotkanie zespołu roboczego.
W trakcie spotkania poruszone zostały również bieżące problemy dotyczące środowiska policyjnego.

Biuro Prasowe
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/spotkanie-w-mswia/