Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie oraz Centrum Medyczne „Maszachaba” z Krakowa, realizują projekt pn. „Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskich jest wydłużanie aktywności zawodowej pracowników poprzez samodoskonalenie oraz naukę korzystania z własnych zasobów osobowych.

W ramach powyższego projektu organizowane są warsztaty psychoedukacyjne mające na celu przygotowanie pracowników do radzenia sobie ze stresem, w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz problemem wypalenia zawodowego. Projekt realizowany jest poprzez: ćwiczenia integrujące grupę, techniki służące relaksacji, zapoznanie z metodami asertywnej komunikacji, doskonalenie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz naukę dostrzegania własnych zasobów i celów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, zapewnione są dwa posiłki. Czas trwania warsztatów to łącznie 24 godziny, po 6 godzin dziennie, tylko w weekendy. Po odbyciu szkolenia każdy otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Możliwy jest również zwrot kosztów dojazdu, czy opieki nad dziećmi w trakcie zajęć.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby narażone w pracy na traumatyczne wydarzenia (służby mundurowe bez ograniczeń wiekowych);
  • pracownicy Policji w wieku 30-39 lat oraz powyżej 50 roku życia.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje warsztatów antystresowych, kolejne cykle są w trakcie realizacji.