W dniu 22.02 br. w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zdanie obowiązków przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha. 


Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę ceremonii kom. Witolda Łopatę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Wśród gości biorących udział w wydarzeniu znaleźli się m.in.  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć, Starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek, włodarze miast i gmin, przedstawiciele prokuratury, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk,  kadra kierownicza KPP oraz policjanci i pracownicy policji.


W trakcie ceremonii Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Grzegorz Gubała wręczył nadkom. Mirosławowi Strachowi Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I nadany decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP. Odznaczanie to jest nadawane za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Pod koniec uroczystości nadkom. Mirosław Strach zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę, kadrze policyjnej oraz pracownikom KPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczególne podziękowania złożył nadkom. Grzegorzowi Gubale Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego za okazane wsparcie.

Panu nadkom. Mirosławowi Strachowi Zarząd Wojewódzki NSZZP życzy dalszych sukcesów, owocnej kariery oraz by nadal mógł swoim doświadczeniem wspierać młodszych policjantów.