• Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. Wysokie poczucie bezpieczeństwa – 86% Polaków uważa, że w Polsce czuje się bezpiecznie, a aż 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. Komenda Główna Policji podsumowała pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie przestępczości szczególnie dokuczliwej dla osób, które zazwyczaj nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną czy gospodarczą, a znacznie częściej spotykają się z przestępczością tzw. pospolitą. W minionym półroczu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. To także codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz obywateli.Dodano: 06.07.2018 
  • Policjanci podsumowują 2017 rokW całym kraju trwają odprawy roczne, których głównym tematem jest podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W odprawach udział bierze nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi oraz przedstawiciele związków zawodowych.Dodano: 23.01.2018 
  • Policjanci podsumowali 2016 rokOpolscy policjanci podsumowali 2016 roku. Podczas odprawy służbowej z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za 2016 rok. W odprawie uczestniczyli także Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Prokurator Okręgowa Pani Agnieszka Mulka-Sokołowska. Z przedstawionych danych wynika, że na Opolszczyźnie wzrosła ogólna wykrywalność przestępstw. Było mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów. Podsumowanie 2016 roku było również głównym tematem odprawy służbowej, która odbyła się dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Uczestniczył w niej m. in. nadinsp. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.Dodano: 24.01.2017 
  • Pierwszy kwartał 2016 r. – wyniki pracy PolicjiSpadek liczby przestępstw kryminalnych i wzrost wykrywalności sprawców przestępstw to główne trendy podsumowujące pierwszy kwartał 2016 roku. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też tych mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa, takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.Dodano: 07.04.2016 KGP
  • Rok 2015 bardziej bezpiecznyDuży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2015. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.Dodano: 04.04.2016 KGP

źródło:http://statystyka.policja.pl