8 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w trakcie którego przyjęto Program Naprawczy dla Policji.  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego – Pan Przewodniczący Grzegorz Gubała oraz Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Mruczek.

Zgodnie z podjętą decyzją dotyczącą „programu naprawczego” Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wzywa Ministra MSWiA do podjęcia rozmów z Zarządem w sprawie sytuacji socjalno-bytowej funkcjonariuszy. Jak wskazano „Polska  Policja wymaga gruntownej sanacji”, której częściami składowymi powinny być:  znaczące zwiększenie wynagrodzeń policjantów, uruchomienie mechanizmu waloryzacji, zmiana systemu emerytalnego czy zwiększenie nacisku na kształcenie. Zwrócono także uwagę na potrzebę zmiany w systemie opieki zdrowotnej czy wprowadzenia projektu nowelizacji przepisów poświęconych absencji chorobowej. Istotnym problemem jest także konieczność wprowadzenia uprawnień pozwalających na zapłatę policjantom za służbę przekraczającą ustawową normę.  Związkowcy poinformowali, że w przypadku zignorowania przedstawionych postulatów, NSZZ Policjantów podejmie akcję protestacyjną o zasięgu ogólnokrajowym.

W trakcie posiedzenia odniesiono się także do ostatnich doniesień medialnych. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów apeluje, by nie upolityczniać i nie podejmować pochopnych decyzji kadrowych.

Skierowano również wniosek o wprowadzenie do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zapisów dających jednoznaczną podstawę prawną do wydawania poleceń osobom trzecim podczas wykonywania zadań i  czynności służbowych.

Bartosz Izdebski