28 listopada br. w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie  Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Nowy Sącz. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała, a także Wiceprzewodniczący asp. szt. Andrzej Mruczek oraz asp. szt. Konrad Nowaczek.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący ZT  Emerytów i Rencistów NSZZP Jan Kowalik otrzymał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz przypadającej za rok 100. rocznicy powstania Policji. Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz związku odznaki otrzymali także długoletni członkowie Zarządu Terenowego.

W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Wojewódzkiego przekazali swoim sądeckim kolegom informacje na temat aktualnych ofert i promocji związkowych, a także poinformowali o aktualnych działaniach związku i planach na przyszłość.

cof
cof