W dniach 25-29 września br. odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych „Murzasichle 2018”. Organizatorem imprezy była Komisja Turystyki Resortu Służb Mundurowych. Honorowy patronat nad Rajdem objęli m.in. Komendant Główny Policji oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

W rajdzie odbywającym się w okolicy m. Murzasichle k. Zakopanego uczestniczyło 455 zawodników z całej Polski. Wśród nich byli Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, żołnierze oraz emeryci wraz z rodzinami.  Łącznie utworzono 37 drużyn, które od środy do piątku wędrowały po trasach wyznaczonych przez Sędziego Głównego Rajdu.

W środę zawodnicy zdobyli  Wielki Kopiec, w czwartek trasa wiodła wokół Murzasichla, a w piątek uczestnicy udali się na Gęsią Szyjkę. Czwartek był także tzw. dniem wewnętrznym, w trakcie którego zawodnicy brali udział w konkursie strzelania (broń krótka, długa oraz łuk), konkursie rzutu lotkami, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzaniu wiedzy. Najmłodsi uczestniczyli w Dziecięcej Olimpiadzie Sportowej. W trakcie konkursu piosenki rajdowej wręczono odznaki Turystyki Motorowej oraz Górską Odznakę Turystyczną „W góry”. Dzień zakończył się biesiadą przy piosenkach turystycznych.

W sobotę odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu. Uczestniczył w nim Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem mł. insp. Piotr Prokipczak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ppłk SG Wiesław Górski oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała. W trakcie uroczystego zakończenia uczestnikom Rajdu wręczono medale oraz legitymacje PTTK.

Wśród odznaczonych była drużyna „POGRANICZE” Kuźnica z Podlaskiego Oddz. SG w Białymstoku. Zawodnicy z Podlasia otrzymali Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Najwyżej notowane drużyny:

 I miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji oraz statuetkę „Harnasia” zdobyła drużyna „Orły I” z Koła PTTK nr. 8 przy Komendzie Stołecznej Policji

II miejsce i Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej zdobyła drużyna „Sfora Słubicka” z koła SEiRP w Słubicach

III miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zdobyła drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku.

Więcej na: http://www.ktrsw.pttk.pl/files/sprawozdanie.pdf