W dniach 5-7 października 2018 roku, w hotelu „Dafne” w Zakopanem zorganizowano spotkanie integracyjne podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego i lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele Fundacji Pani Hanna Parchimowicz oraz Anna Hilaruk.

Przed wyjazdem uczestnicy spotkania, czyli przedstawiciele Fundacji, jej podopieczni, a także Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  ds. współpracy z Fundacją kom. Franciszek Gawlik oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podkom. Monika Kostecka zostali zaproszeni, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobutę, na mały poczęstunek.

W ramach programu wycieczki uczestnicy zwiedzili Muzeum Niepołomickie na Zamku Królewskim, a następnie, będąc już w Zakopanem, odbyli wycieczkę do Morskiego Oka. Dzięki dobrej organizacji uczestnicy zwiedzili także  apartament papieski  w „Księżówce”, gdzie w przebywał Święty Jan Paweł II  oraz muzeum przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego. W trakcie pobytu w Zakopanem Podopieczni Fundacji mieli doskonałą okazję, aby  poznać się bliżej i zintegrować.

Organizowane spotkania integracyjne, to swoista forma terapii, która daje poczucie szczerego, grupowego wsparcia. Jest doskonałą okazją, do zawiązywania przyjaźni z osobami mającymi podobne problemy i doświadczenia. Tych kilka, spędzonych razem i oderwanych od codzienności dni tworzy poczucie wspólnoty. Wspólnoty, której te osoby tak bardzo potrzebują. A wszystko po to by poczuli, że nie zostali sami, bo i sami pozostać nie powinni…

Spotkanie integracyjne wsparte zostało przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. małopolskiego.

zdjęcia:http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/spotkanie-podopiecznych-fundacji-pomocy-wdowom-i-sierotom-po-poleglych-policjantach-0#