3 grudnia br. odbyły się tegoroczne obchody Barbórki w Kopalni Soli „Wieliczka”. Zgodnie z harmonogramem odprawiono uroczystą mszę świętą oraz  odznaczono zasłużonych górników. W obchodach udział brali m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, oraz Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

W trakcie oficjalnych uroczystości  zebrani wzięli udział w mszy  świętej w kaplicy św. Kingi, której przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Coroczna msza jest w dużej mierze podziękowaniem i prośbą do św. Barbary o dalszą opiekę nad kopalnią, górnikami, wieliczanami i turystami.

Po mszy odbyła się akademia, w trakcie której Prezes kopalni Zbigniew Zarębski złożył górnikom barbórkowe życzenia oraz podziękował za całoroczny trud. Odznaki Honorowe NSZZ Policjantów oraz gratulację zasłużonym wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta oraz Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej w Polsce. To także zabytek klasy światowej wpisany na międzynarodową listę UNESCO. Corocznie kopalnie odwiedza niemal dwa miliony turystów z całego świata. Początki wydobycia soli kamiennej w Wieliczce datuje się na ok. 3 tys. lat p.n.e. Przemysłowa eksploatacja zakończona została pod koniec XX wieku. Dzisiaj kopalnia pełni funkcję edukacyjną, jest także tłem ważnych uroczystości wojewódzkich i państwowych. Praca wielickich górników polega obecnie na całorocznej konserwacji i zabezpieczaniu kopalni. Cały czas prowadzone są nowe inwestycje poszerzające ofertę dla turystów pod ziemią, jak i na powierzchni.

W województwie małopolskim działa obecnie kilkadziesiąt kopalń. W ich skład wchodzą kopalnie soli, węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu. Większość jednak, to kopalnie odkrywkowe surowców skalnych.