W dniu 29 września br. o godzinie 9:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Mieszkaniowej dotyczące przydziału mieszkań  znajdujących w dyspozycji MSWiA w Krakowie.

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbyło się w składzie: Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorz Gubała,  Wiceprzewodnicząca NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Kinga Leszkiewicz, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego asp. szt. Andrzej Mruczek oraz w roli obserwatora zewnętrznego Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie podinsp. Marcin Kotulski. W obradach uczestniczyli także zainteresowani przedstawiciele wydziałów KWP, OPP i SPAP.

W trakcie obrad przydzielono następujące lokale mieszkalne:

ul. Wężyka, pow. 65.03 m2

ul. Królewska, pow. 37,45 m2

ul. Gurgacza, pow. 15 m2

ul. Na Kozłówce, pow. 45,97 m2

ul. 2 Pułku Lotniczego

ul. Chopina

Osoby ubiegające się o lokale zostaną wkrótce powiadomione o decyzjach Komisji Mieszkaniowej. Jednocześnie zachęcamy do udziału w następnym  posiedzeniu Komisji, które odbędzie się jeszcze w tym roku. Będzie ono miało na celu przyznanie kolejnych dwóch mieszkań.