Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył życzenia wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Policji, emerytom i rencistom policyjnym, przedstawicielom związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.