Formuła współpracy z NSZZ Policjantów, przyszłoroczna waloryzacja uposażeń oraz walka z kryzysem kadrowym w Policji, to główne tematy pierwszego spotkania przedstawicieli NSZZ Policjantów z nowymi wiceszefami resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W czwartek, 21 grudnia 2023 r. w godzinach południowych przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wraz ze swoimi wiceprzewodniczącymi Andrzejem Szarym i Sławomirem Koniuszym spotkali się z wiceszefami resortu SWiA Czesławem Mroczkiem nadzorującym m.in. Policję oraz Wiesławem Szczepańskim odpowiadającym za finansowanie podległych służb oraz współpracę z resortem Finansów.

Presja czasu determinująca tempo prac nad Budżetem Państwa oraz obawy przed pogłębieniem się kryzysu kadrowego w Policji spowodowały, że po wygłoszeniu przez obie strony deklaracji o współpracy i otwartości na rozwiązania usprawniające funkcjonowanie służb mundurowych, spotkanie nabrało charakteru roboczego.

Wiceminister Szczepański przedstawił dane dotyczące wielkości środków zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie na funkcjonowanie Policji podkreślając, że są one znacznie większe niż tegoroczne wydatki i większe niż te, które zaplanował poprzedni rząd we wrześniowym projekcie budżetu. Zapewnił jednocześnie, że uwzględniają one pełne pokrycie zarówno na podwyżki dla policjantów, jak i dla pracowników Policji. Przedstawił także przykłady, ile zyskają policjanci na skutek dwudziestoprocentowego podwyższenia kwoty bazowej oraz to, że rekompensata wynikająca z przeniesienia podwyżki uposażeń na dzień 1 marca 2024 r. opierać się będzie na mechanizmie, który obowiązuje w roku bieżącym.

Dyskusja o sposobach walki z kryzysem kadrowym odbyła się na kanwie rozwiązań zawartych w „Pakiecie dla Policji”, który podczas spotkania przewodniczący ZG wręczył ministrowi Mroczkowi. Dyskusja skupiła się przede wszystkim na propozycji wprowadzenia systemowego wzrostu dodatków służbowych, które NSZZ Policjantów nazywa „progresją” i na zmianie modelu finansowania Policji. Propozycje te zostały przestawione jako sposób na podniesienie atrakcyjności służby w Policji i powstrzymania fali odejść oraz na uniezależnienie jej od nadmiernych wpływów polityki. Jako panaceum na zbyt „ambitnych” polityków i powracający zarzut upolitycznienia Policji, związkowcy przypomnieli o swojej wciąż aktualnej propozycji wprowadzenia kadencyjności Komendanta Głównego Policji.

Wiceminister Mroczek podkreślając, że systemowy wzrost dodatków w wielu aspektach jest lepszy niż jakikolwiek system uznaniowy zapewnił, iż każda propozycja NSZZ Policjantów zostanie wnikliwie przeanalizowana i policzona. Jednak wdrażanie konkretnych rozwiązań zależeć będzie przede wszystkim od rozwoju sytuacji kadrowej i możliwości budżetowych. Obydwaj wiceministrowie zapewnili, że jeśli liczba wakatów przekroczy dotychczas oszacowane wartości podejmą starania o zwiększenie budżetu Policji na wdrożenie rozwiązań, które z NSZZ Policjantów będą uzgadniane.

Oprócz rozwiązań, których wdrożenie wymaga dodatkowych nakładów, przewodniczący ZG położył nacisk na kwestie wyszkolenia policjantów. Poinformował wiceministrów, że obecny system szkolenia „okrojony” przez COVID nie odpowiada wyzwaniom przed jakimi stawiani są dzisiaj Policjanci i przestrzegł przed „drogą na skróty”, która nie jest bezpieczna ani dla samych Policjantów, ani dla społeczeństwa, którym ci Policjanci służą.

Związkowcy zwrócili również uwagę na to, z czym Policja nie może sobie poradzić od wielu już lat, czyli z wszechobecną statystyką, niezliczoną liczbą różnego rodzaju mierników i centralnie koordynowanych akcji, zaznaczając, że to ostatnie dotyczy w szczególności pionów ruchu drogowego. Związkowcy stwierdzili, że wszystko to generuje mnóstwo niepotrzebnej pracy i obciąża i tak już przeciążonych policjantów.

W ramach dyskusji o formach współpracy związkowej na szczeblu resortu, wiceministrowie uzyskali informację, że NSZZ Policjantów jest jedną z organizacji tworzących Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z czym współpraca jest możliwa także w takiej formule.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów