19 grudnia br. członkowie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego, na czele z Przewodniczącym podinsp. Grzegorzem Gubałą oraz Wiceprzewodniczącymi podkom. Agnieszką Juszczak i asp. Arkadiuszem Balsamem, uczestniczyli w uroczystym spotkaniu wigilijnym w Zakopanem. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono członków Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa małopolskiego, stając się nie tylko okazją do wspólnego świętowania, lecz także momentem refleksji nad duchowym przesłaniem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie miało szczególny wymiar, ponieważ oprócz atmosfery świątecznej radości, stanowiło także platformę do budowania więzi i solidarności między członkami Federacji ZZSM. W trakcie wydarzenia gościliśmy Księdza bryg. Władysława Kuligę, Kapelana Małopolskich Strażaków, oraz Księdza Zbigniewa Krochmala z Parafii Miłosierdzia Bożego  w Zakopanem — Cyrhli.

Nie zabrakło także przedstawicieli Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, którzy swoją obecnością dodali blasku i wzmocnili więź między naszymi regionami. Wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie między federacjami jest kluczowe dla skutecznej reprezentacji interesów pracowników służb mundurowych.

Podczas spotkania Przewodniczący Federacji ZZSM, kol. Jacek Mróz, w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie jedności i solidarności wśród członków Federacji. Wyraził wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników w działalność organizacji, a także zachęcił do kontynuowania wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i życia zawodowego.

Na zakończenie spotkania uczestnicy złożyli sobie życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku.