W tym roku, w dniu 9 lipca 2023 roku o godzinie 11.00, odbyły się obchody Święta Policji w powiecie gorlickim. Miejsce uroczystości to rynek królewskiego miasta Biecza. Podczas apelu, który miał charakter uroczysty, wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe. Następnie odbył się piknik, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz inne służby mundurowe.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej, w tym Posłanki Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska. Kierownictwo małopolskiej Policji było reprezentowane przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektora Rafała Leśniaka. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, nadkomisarz Mariusz Piotrowski. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, komendanci innych służb mundurowych i ratowniczych, a także przedstawiciele innych instytucji współpracujących z gorlicką Policją. Przybyli także policjanci i pracownicy cywilni z gorlickiej komendy oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych. NSZZ Policjantów woj. małopolskiego reprezentował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego podinsp. Grzegorz Gubała. Wielu mieszkańców miasta i gminy Biecz również uczestniczyło w uroczystościach.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Bieczu, której przewodniczył ks. Dziekan Janusz Kurasz, proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu. Następnie zaproszeni goście udali się na biecki rynek, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji. Po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, nadkomisarza Daniela Myśliwego, nastąpiło przywitanie się ze sztandarem i pododdziałem przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Następnie odegrany został hymn państwowy, a biało-czerwona flaga została wciągnięta na maszt. W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, nadkomisarz Mariusz Piotrowski, podziękował funkcjonariuszom za ich trudną i pełną niebezpieczeństw służbę. Podkreślił, że praca w Policji jest wymagająca, ale gdy wykonywana jest z pasją, niesie ze sobą satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Komendant Piotrowski podziękował również instytucjom i urzędom za współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom powiatu gorlickiego. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył funkcjonariuszom i pracownikom Policji sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku w gorlickiej policji awansowano łącznie 43 funkcjonariuszy, w tym 25 policjantów w korpusie aspirantów Policji, 13 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów Policji i 5 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych Policji. Po wręczeniu awansów, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wręczył szczególnie zasłużonym dla gorlickiej Policji osobom okolicznościowe upominki. Następnie zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia, a ostatnim mówcą był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektor Rafał Leśniak, który podziękował gorlickim funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich dobrą realizację obowiązków i życzył im satysfakcji z wykonywanej pracy.

Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru jednostki i złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości o jej zakończeniu. Podczas trwania apelu oraz przez kilka godzin po jego zakończeniu na rynku w Bieczu można było obejrzeć sprzęt używany przez różne służby mundurowe, w tym Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną i Straż Leśną z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. Na stoisku Policji można było zobaczyć jednostki broni używanej przez funkcjonariuszy, obejrzeć na żywo nagrania z policyjnego drona oraz wziąć udział w różnych atrakcjach, takich jak odciskanie linii papilarnych, kolorowanie malowanek policyjnych, wejście do policyjnego radiowozu, a także przejażdżka na policyjnym quadzie i motocyklu. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogły uzyskać informacje na temat rekrutacji oraz zabrać materiały promocyjno-informacyjne. Ponadto na rynku przechadzała się maskotka małopolskiej Policji, „Inspektor Wawelek”, który zachęcał dorosłych do wstąpienia do Policji, a dzieciom rozdawał okolicznościowe słodycze. Uroczystość była pełna radości i atmosfery współpracy między służbami mundurowymi a społecznością lokalną.

Obchody Święta Policji w powiecie gorlickim były doskonałą okazją do uhonorowania i docenienia trudnej pracy policjantów oraz innych służb mundurowych. Wszyscy obecni mieli możliwość zobaczenia sprzętu i zapoznania się z zadaniami realizowanymi przez różne formacje. Dzieci i młodzież miały okazję bliżej poznać pracę policjantów i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.

Obecność przedstawicieli władz samorządowych, Sejmu Rzeczypospolitej oraz innych instytucji współpracujących z Policją podkreśliła znaczenie tej uroczystości oraz współpracy między służbami w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe stanowiło również ważny moment, który podkreślił osiągnięcia i zaangażowanie funkcjonariuszy w służbie społeczeństwu.

Całe wydarzenie miało na celu nie tylko uhonorowanie policjantów, ale także promowanie pracy służb mundurowych i budowanie więzi między nimi a społecznością lokalną. Obecność licznych mieszkańców miasta i gminy Biecz świadczy o zaangażowaniu społecznym i wsparciu, jakie cieszy się miejscowa Policja.

Obchody Święta Policji w powiecie gorlickim były nie tylko okazją do podziękowania funkcjonariuszom za ich służbę, ale również do budowania więzi między służbami mundurowymi a społecznością lokalną. Wydarzenie to z pewnością umocniło zaufanie i współpracę między różnymi instytucjami, które wspólnie pracują na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.