W środę (19.07 br.) przy Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. W obecności zaproszonych gości wręczono wyróżnionym policjantom akty mianowania. Obchody uświetnione zostały przemowami, gratulacjami, podziękowaniami oraz życzeniami satysfakcji z pełnionej służby.

19.07.br. na placu przy Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie odbyły  się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął inspektor Tomasz Drożdżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  podinspektor Jacek Rosół – Komendant Powiatowy Policji w Miechowie, młodszy inspektor Piotr Galicki – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, jak również kadra kierownicza, policjanci i pracownicy jednostki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:  Wicestarosta Powiatu Miechowskiego – Paweł Osikowski, Komendant PSG w Krakowie – ppłk SG Grzegorz Otręba, Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei – p. Kazimierz Mazur, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – mł. bryg. Mariusz Idzik, Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie – ppłk Waldemar Maraszek Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów – Andrzej Banaśkiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki – Grzegorz Janus, przedstawiciele samorządów, placówek służby zdrowia, placówek  oświatowych, innych  jednostek Policji, a także byli komendanci powiatowi, policjanci i pracownicy Policji.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomaszowi Drożdżakowi przez dowódcę uroczystości, komisarza Konrada Klimka. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Jacek Rosół witając wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 104 rocznicy utworzenia Policji Państwowej, podkreślając poczucie dumy związane z noszeniem policyjnego munduru oraz pielęgnowanie chlubnej tradycji i etosu służby policjanta. Podczas swojego wystąpienia Komendant złożył na ręce Wicestarosty Miechowskiego podziękowania dla wszystkich samorządowców za wsparcie dotychczasowych inicjatyw Policji związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ład i porządek publiczny. Na zakończenie przemówienia Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za bardzo dobrą służbę i pracę, a także złożył gratulacje wszystkim awansowanym, życząc im dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Kolejną częścią ceremonii  było wręczenie policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Łącznie na wyższe stopnie policyjne awansowało 26 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie.

Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego – podinsp. Grzegorz Gubała  udekorował Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego mł. bryg. Mariusza Idzika, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w Miechowie, Jana Karczmarskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa w Miechowie, ks. Franciszka Siarka – Proboszcza Parafii Miechów.  

Po wręczeniu nominacji głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie. W swoim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym Policji za dobrą służbę oraz za  sumiennie wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. Inspektor Tomasz Drożdżak złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji święta, a nominowanym na wyższe stopnie pogratulował awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Miechowie i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystego apelu.

źródło: KPP Miechów