W mijającym tygodniu zakończył się intensywny kurs sternika motorowodnego, zorganizowany przez Podhale Rescue Team przy współudziale Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Nowym Targu. Kurs ten skupiał się na szkoleniu policjantów — członków NSZZ Policjantów z województwa małopolskiego i miał na celu umożliwienie im zdobycia patentu — sternika motorowodnego.

Policjanci — związkowcy z Małopolski podjęli wyzwanie, aby doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie motorowodnej, aby móc jeszcze lepiej służyć społeczeństwu.

Dzięki współpracy z Podhale Rescue Team uznanym liderem w dziedzinie szkoleń i działań ratowniczych na obszarze Podhala kurs był kompleksowy i dostarczył uczestnikom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Przez wiele dni uczestnicy kursu mieli okazję poznać teorię i praktykę.
Pod okiem doświadczonych instruktorów z Podhale Rescue Team, policjanci — związkowcy zgłębiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem na wodzie, prawem wodnym oraz technikami prowadzenia jednostek motorowodnych.
Każdy aspekt szkolenia był dogłębnie omawiany, a uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczne doświadczenie na jeziorze Mucharskim.

Zaangażowanie i determinacja uczestników były widoczne na każdym etapie kursu. Policjanci — związkowcy pokazali, że są nie tylko profesjonalnymi funkcjonariuszami, ale także zdolnymi i gotowymi na zdobywanie nowych umiejętności, które posłużą do ochrony i pomocy innym.

Zakończenie kursu było momentem wielkiej radości i dumy dla wszystkich uczestników. Związkowcy z Małopolski po złożeniu egzaminu otrzymali zasłużone patenty sternika motorowodnego, które poświadczają ich wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Współpraca z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów KPP w Nowym Targu otworzyła nowe możliwości dla członków NSZZ Policjantów, umożliwiając im zdobycie cennych umiejętności.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kursu oraz serdecznie dziękujemy asp.szt. Marcinowi Bagińskiemu, Podhale Rescue Team i Zarządowi Terenowemu NSZZ Policjantów KPP w Nowym Targu za ich zaangażowanie i poświęcenie w organizację tego szkolenia.

Wasza wspólna praca na pewno przyniesie realne korzyści i podniesie standardy bezpieczeństwa na obszarach wodnych Małopolski.