Dziś odbyło się kolejne spotkanie prezydium i posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której w tym roku przewodniczy marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecni byli także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk oraz pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Paulina Dziób. W posiedzeniu plenarnym wzięli udział przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych województwa małopolskiego Grażyna Gaj, podinsp. Grzegorz Gubała, Tomasz Surówka.

Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od zaprezentowania stanu przygotowania stanowiska WRDS w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Następnie przedstawiono bieżącą sytuację w zakresie uchwały antysmogowej, a także kwestie dotyczące funduszy europejskich dla Małopolski w latach 2021-2027.

Wśród poruszonych tematów była też aktualna sytuacja uchodźców wojennych z Ukrainy.

– Już od ponad roku za naszą wschodnią granicą toczą się walki. W tym czasie staliśmy się bezpieczną przystanią dla ukraińskich uchodźców. Część z nich powróciła już do swoich domów, ale wielu wciąż pozostało w Małopolsce. Chcemy, aby czuli się tu dobrze, dlatego nieustannie monitorujemy sytuację i reagujemy na bieżąco – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dyrektor Jacek Kowalczyk przedstawił podstawowe dane dotyczące uchodźców, dotyczące m.in. liczby wniosków o nadanie numerów PESEL czy sytuacji obywateli Ukrainy na małopolskim rynku pracy, zaś pełnomocnik Paulina Dziób zaprezentowała dane dotyczące współpracy z NGO.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą: wojewoda i dwie osoby ze strony rządowej, marszałek województwa i dwie osoby reprezentujące stronę samorządową, przedstawiciele organizacji pracowniczych oraz reprezentanci pracodawców. Rada wyraża stanowiska i opinie dotyczące spraw związanych z zadaniami związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

źródło: malopolska.uw.gov.pl