23 czerwca 2021 r. – Zarząd Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu zorganizował jubileusz 30 – lecia powstania NSZZ Policjantów, który z powodu pandemii koronawirusa nie był obchodzony w ubiegłym roku. Uroczyste obchody połączone były z jubileuszem 30 – lecia powstania naszej organizacji związkowej, które przypadało na dzień 21 stycznia br.

Przewodniczący Zarządu OT Jan Kowalik przywitał zaproszonych gości i przybyłych członków związku, przedstawiając  program spotkania jubileuszowego. Zebranych zapoznano z krótkim zarysem powstania NSZZ Policjantów i organizacji związkowej oraz zakresem działalności wynikającym z założeń statutowych.

W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

– I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Adam Bukański,

– Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w Krakowie – podinsp. Grzegorz Gubała,

– Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego w Krakowie – asp. szt. Konrad Nowaczek,

– Przewodniczący ZT NSZZP w KMP Nowy Sącz – podkom. Jakub Mółka,

– Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Żołnierz Wojska Polskiego i jednocześnie

   Wiceprezes Zarządu Rejonowego WP w Nowym Sączu – płk. w st. spocz. Adam Leszyński,

– Prezes Honorowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa woj. małopolskiego w Krakowie –

   kpt. w st. spocz. Tadeusz Wielgus,

– Przewodniczący Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Funkcj. Służby Więziennictwa w ZK Nowy Sącz –

   kol. Ryszard Groń,

– Członek związku Emerytów i Rencistów Funkcj. SW w ZK Nowy Sącz – kol. Wiesław Leśniara.

Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, Wiceprzewodniczący Konrad Nowaczek oraz Jan Kowalik wręczyli zaproszonym gościom i zasłużonym członkom związku jubileuszowe odznaczenia; medale XXX – lecia powstania NSZZ Policjantów, Honorowe Odznaki i Krzyże Niepodległości klasy II, przyznane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz Krzyże Zasługi i Statuetki Okolicznościowe przyznane przez ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za zaproszenie i złożyli  jubileuszowe życzenia dla członków naszego związku. Kol. Grzegorz Gubała w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił działalność Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu. Nie po raz pierwszy wskazał za wzór zaangażowanie w działalność związkową kol. Jana Kowalika i całej Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji.

Na zakończenie uroczystości jubileuszowych kol. Jan Kowalik wzniósł symboliczny toast, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie i życzył kolejnych jubileuszy. Podziękował kol. Grzegorzowi Gubale za tak wysoką ocenę działalności Organizacji Terenowej oraz za wsparcie, na które emeryci i renciści Policji mogą zawsze liczyć. W obchodach jubileuszu wzięło udział ogółem 35 osób.

oprac: Jan Kowalik