Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion pismem z dnia 16 marca 2023 roku poinformował Zarząd Wojewódzki, że z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiada zawarte w dniu 1 marca 2018 roku Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego.

Przedmiotowe Porozumienie mające na celu regulację zasad współpracy dla dobra policjantów i ich rodzin zostało zawarte w 2018 roku z ówczesnym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie — dr. Krzysztofem Pobutą, a także bezproblemowo funkcjonowało również, kiedy Małopolskim Komendantem w Krakowie był obecny zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster?.

  • Dlaczego więc nadinspektor Michał Ledzion odcina się od największego związku policjantów w garnizonie małopolskim? – Tego w piśmie już nie wyjaśnił, a jedynie skorzystał ze swojego prawa do wypowiedzenia porozumienia.
  • Policjanci zastanawiają się, czy autorytarny sposób, w jaki nadinspektor Ledzion zarządza małopolskim garnizonem, jest właściwy ?
  • Czy to nie przyczyniło się do rekordowej fali odejść ze służby doświadczonych małopolskich funkcjonariuszy ?
  • Czy jednostronne wypowiedzenie porozumienia będzie niosło daleko idące konsekwencje dla Policjantów z Małopolski ?

Takich pytań do postępowania Komendanta Ledziona jest znacznie więcej…

Warto podkreślić, że ochrona funkcjonariuszy i działanie w ich imieniu jest bardzo ważnym elementem, który realizuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, nieustannie wyrównując przewagę w stosunku do strony służbowej.

Przez blisko dwa lata, kiedy urzędował „stary” Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, to Komendantowi Ledzionowi nie przeszkadzało przedmiotowe porozumienie, a bezpośrednio po wyborczych zmianach i „odświeżeniu” Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów już tak. Z pewnością niemały wpływ na wypowiedzenie Porozumienia ma bardzo duża aktywność nowych członków zarządu i stanowcze ich podejście do obrony policjantów w tym spora liczba niewygodnych pytań zadawanych komendantowi.

Niejasne zamiary Komendanta wobec największego związku zawodowego policjantów mogą dodatkowo podgrzać panującą atmosferę wśród policjantów i przyczynić się do kolejnej fali nieplanowanych odejść z policji, a tym samym bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo Małopolan.

załączniki:

Porozumienie z 2018 roku