28 lipca br., na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Policji. Podczas tegorocznej uroczystości 53 policjantom z komendy oraz podległych jednostek zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Święto Policji to czas podziękowania wszystkim Policjantkom i Policjantom za ich ciężką i odpowiedzialną służbę, za narażanie własnego życia czy zdrowia dla ochrony życia i zdrowia innych, ale także podziękowania pracownikom Policji za ich trud i wkład, który nierozerwalnie wiąże się ze służbą policyjną.

Tegoroczne obchody Święta Policji, ze względu na konieczność  reżimu sanitarnego, miały skromniejszy charakter i wzięła w nich udział ograniczona liczba osób. Mimo skromniejszej formy, był to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy.

Uroczysty apel rozpoczął się o godz. 10.00 złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi przez dowódcę uroczystości kom. Artura Studnickiego. W dalszej części odczytano rozkazy, po czym Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach  – mł. insp. Robertem Michną przystąpił do uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W kolejnej części uroczystości burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom Policji nagrody ufundowane przez samorządy powiatu, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi trzech pracowników cywilnych za sumienną i długoletnią pracę. Ponadto 10 osób zostało uhonorowanych przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubałę okolicznościowymi medalami z okazji 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Podczas przemówień padło wiele ważnych i ciepłych słów, szczególnie w stronę policjantek i policjantów, za profesjonalizm w podejmowanych działaniach i wytrwałą służbę, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

źródło: wadowice.policja.gov.pl