26 lipca br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Podczas uroczystości wręczono medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Krakowskie obchody Święta Policji swoją obecnością uświetnili nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, komendanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, komendanci krakowskich komisariatów, naczelnicy wydziałów, funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście.

Podobnie, jak w poprzednich latach krakowskie obchody Święta Policji odbyły się w gościnnych murach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 i zgromadziła policjantów, pracowników cywilnych oraz znamienitych gości. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenie przez dowódcę uroczystości meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz od wprowadzenia sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po czym odtworzono hymn państwowy oraz uczczono minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Następnie szef krakowskich policjantów insp. Zbigniew Nowak przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Sekretarz Miasta Krakowa pan Antoni Fryczek, Przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa pan Krzysztof Sułowski; Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa pan Jacek Bednarz oraz panie i panowie przewodniczący z innych komisji Rady Miasta Krakowa. Nie zabrakło również krakowskich Przewodniczących Rady i Zarządu Dzielnic.

Swoją obecnością uroczystą zbiórkę z okazji Święta Policji zaszczycili także pan Krzysztof Durek doradca Wojewody Małopolskiego, były policjant i osoba niezwykle zasłużona w wspieraniu krakowskiej Policji, Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie pani Katarzyna Basiak-Gała, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pan Tomasz Kosecki, Panie i Panowie Prokuratorzy, Komendanci innych służb współpracujących z Policją, dyrektorzy podmiotów medycznych, placówek edukacyjnych oraz instytucji wspierających na co dzień policyjne działania.

W uroczystości uczestniczył także podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz podkom. Mariusz Juszczak, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Krakowie. Obecni byli również duszpasterze: ks. Łukasz Michalczewski – kapelan małopolskiej policji oraz ks. kanonik Krzysztof Bogdał – kapelan Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Na tegoroczne obchody krakowskiego Święta Policji zaproszona została para włoskich policjantów, którzy od kilku dni przebywają w naszym mieście, gdzie pełnią służbę w rejonie Rynku oraz poznają specyfikę służby polskich policjantów.

Ważnym punktem uroczystości były przemówienia. Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak zwrócił się do zebranych słowami: „Szanowni Państwo, Święto Policji to ten dzień, kiedy mówić należy przede wszystkim o policjantkach, policjantach i pracownikach formacji. 

Policjant służy – to służba mieszkańcom naszego miasta i turystom, którzy rokrocznie odwiedzają Kraków. Jesteśmy dla nich i mamy tego świadomość. Służba w Policji wymaga wielu poświeceń. Niejednokrotnie tych największych. Jednocześnie stanowi źródło ogromnej satysfakcji i zadowolenia z dobrze wykonanego zadania zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Awanse, które zostaną wręczone Państwu za parę chwil, są dowodem na to, że tę służbę pełnicie dobrze. Dotyczy to nie tylko mundurowej części krakowskiej Policji, ale także pracowników policji. Bez Was wszystkich nie byłoby dobrze ocenianej Policji krakowskiej, ale także Policji małopolskiej i Policji polskiej.” Na zakończenie przemowy komendant podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za ich poświęcenie, zaangażowanie, profesjonalizm oraz ich rodzinom, podkreślił także jak ważną rolę pełni dla funkcjonariuszy i cywili wsparcie ich bliskich.

Nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował krakowskim policjantom za ich trud i zaangażowanie, szczególnie za sprostanie wyzwaniom w trzech obszarach działań. Pierwszym obszarem, była pandemia Covid-19, drugim sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i konieczność wsparcia działań straży granicznej. Trzeci obszar, to jak podkreślał komendant sytuacja z jaką przyszło się nam zmierzyć po brutalnej napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę. „Wojna stanęła u naszych bram. Tutaj pokazaliście Państwo ogromny hart ducha, wielkie serce, ogromną empatię. Wpisaliście się w etos policjanta munduru policyjnego, wspierając, pomagając uchodźcom, w szczególności, że w grupie tych uchodźców były kobiety i dzieci. Ogromny szacunek, ogromne moje podziękowania za wkład jaki włożyliście w działania w tych trzech obszarach. Ale przecież nie zwolnił nas nikt z obowiązku realizowania ustawowych zadań. Z dumą patrzę na Komendę Miejską Policji w Krakowie, z podziwem za Wasz profesjonalizm. Za Waszą sprawność działania, za Wasze kompetencje dziękuję nie tylko funkcjonariuszom, którzy wykonują codzienną służbę na ulicach ale dziękuję również kadrze kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po 32 latach służby z podziwem patrzę na to w jaki sposób i jak fachowo realizujecie swoje zadania.” Szczególne słowa podziękowania nadinsp. Michał Ledzion skierował do pracowników cywilnych „Bardzo dziękuję naszym Koleżankom i Kolegom ze Służby Cywilnej w Policji, bez Nich też nie osiągnęlibyśmy takich sukcesów i takich celów, jakie zakładamy sobie co roku. Oni są bohaterami drugiego planu, Oni wykonują potężną robotę po to, żeby nasza formacja mogła sprawnie działać. Wielkie ukłony dla Pań i Panów z Służby Cywilnej”.

W trakcie uroczystości odczytane zostały rozkazy personalne Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Następnie nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji wraz z insp. Zbigniewem Nowakiem – Komendantem Miejskim Policji w Krakowie wręczyli 40 policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

Uroczysta zbiorka zakończyła się odprowadzeniem sztandaru oraz złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

źródło: krakow.policja.gov.pl