Od kilku miesięcy policjanci krakowskiego Oddziału Prewencji w systemie rotacyjnym pełnią służbę we wschodniej części Polski. Od Białegostoku po Rzeszów realizują zadania związane z ochroną granicy państwa oraz dbają o bezpieczeństwo uchodźców wojennych z Ukrainy.

08.04 w godzinach popołudniowych krakowskich policjantów odwiedził Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubala wraz z Wiceprzewodniczącym Rafałem Orchelem oraz Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów przy KMP Nowy Sącz kom. Jakubem Mółką. Małopolscy związkowcy kilkadziesiąt kilometrów dalej już po stronie ukraińskiej realizowali przekazanie środków medycznych policjantom zza wschodniej granicy.

W drodze powrotnej związkowcy spotkali się w miejscu zakwaterowania z policjantami. Podinsp. Grzegorz Gubała w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora Michała Ledziona przekazał funkcjonariuszom podziękowania za wzorową służbę poza garnizonem małopolskim. Życzył wytrwałości i wyraził zrozumienie dla trudów służby poza domem z dala od rodziny i bliskich.

Mając na uwadze specyfikę służby policjantów Oddziału Prewencji i aby ułatwić kontakt z bliskimi Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała przekazał policjantom – związkowcom osprzęt do budowy sieci Wi-Fi, mobilne routery wraz z nielimitowanym dostępem do Internetu.