Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pilnym wnioskiem o przekazanie informacji nt. wpływu Polskiego Ładu na wysokość uposażeń policjantów.

Powodem wystąpienia są obawy części policjantów, którzy uważają, że na Polskim Ładzie będą stratni. Ze wstępnych wyliczeń Zarządu Głównego wynika, że od nowego roku kilkadziesiąt złotych ze swojego uposażenia stracić mogą również policjanci na niektórych stanowiskach wykonawczych z wyższym stażem służby i wyższym dodatkiem, a tzw. ulga dla klasy średniej wcale im tego nie zrekompensuje. We wniosku skierowanym do MSWiA, przewodniczący ZG proponuje, by do nowych przepisów wprowadzić mechanizm rekompensacyjny stratę lub zmodyfikować je w sposób korzystny dla funkcjonariuszy niepłacących składki ZUS. Resort nie wyklucza wprowadzenia stosownych rozwiązań. Potwierdził to w dzisiejszej rozmowie Wiceminister Maciej Wąsik, podkreślając jednocześnie, że trzeba to poprzedzić oficjalnymi wyliczeniami, które już zarządził. O rozstrzygnięciach w tej sprawie NSZZ Policjantów będzie informował na bieżąco.

Na podkreślenie zasługuje, że w tej sprawie mówimy wspólnym głosem z pozostałymi przewodniczącymi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Szanowny Pan

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Po zapoznaniu się z założeniami Polskiego Ładu i jego wpływie na wysokość uposażeń funkcjonariuszy, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zwraca się z pilnym wnioskiem o przeprowadzenie i przekazanie wyliczeń wskazujących na to, którzy policjanci zyskają a którzy stracą na wprowadzeniu nowych rozwiązań.

Gdyby w świetle tych wyliczeń okazało się, że niektórzy policjanci zaszeregowani na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych niższego szczebla stracą część swojego uposażenia albo mechanizm „ulgi dla klasy średniej” takiej straty nie zniweluje, Zarząd Główny NSZZ Policjantów będzie oczekiwał na równoległe wdrożenie rozwiązań rekompensacyjnych lub modyfikacji nowych przepisów w odniesieniu do funkcjonariuszy niepłacących składki ZUS.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski