W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Turystyki Niekonwencjonalnej „Raider” w Poznaniu, a zwłaszcza policjantów – członków wyprawy wspinaczkowej w Alpy Zachodnie – Chamonix we Francji, pragnę serdecznie podziękować za udzielone przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego wsparcie finansowe na naszą wyprawę. Bez tej pomocy oraz osobistego zaangażowania Pana Przewodniczącego we wsparcie, realizacja naszego przedsięwzięcia napotkałaby olbrzymie trudności.

Za przekazane środki kupiliśmy specjalistyczną żywność liofilizowaną, niezbędną do przeprowadzenia głównego szturmu w trudnych wysokogórskich warunkach, na nasz podstawowy cel – wierzchołek Mont Blanc. Ponadto wykupiliśmy ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny w Polsce oraz na miejscu we Francji, opłaciliśmy też część kosztów przejazdu (paliwo i opłaty autostradowe).

Pragnąc przedstawić nasze osiągnięcia podczas wyprawy „Mont Blanc 2016” informujemy, że udało nam się zdobyć następujące 4 szczyty alpejskie o wysokości powyżej 4000m n.p.m. W ramach przygotowania aklimatyzacyjnego (i z uwagi na złą pogodę w Chamonix w początkowym okresie naszej górskiej działalności), wspinaczkę rozpoczęliśmy od działalności Alpach Graickich we Włoszech, gdzie zdobyliśmy w dniu 03.08.2016 wierzchołek Gran Paradiso (4061m). Następnie, już podczas właściwej akcji, w dniu 08.08.2016 we Francji szczyty Mont Blanc du Tacul (4248m), Mont Maudit (4465m) oraz główny cel wyprawy Mont Blanc (4810m) – najwyższy szczyt Alp i zarazem najwyższy szczyt Europy.

Po wejściu na wierzchołki szczytów: Mont Blanc i Gran Paradiso, wykonaliśmy pamiątkowe fotografie z flagą NSZZP i podpisem Pana Przewodniczącego, chcą w ten skromny sposób podziękować za wsparcie wyprawy i uwiecznić poznańskich policjantów – członków NSZZP Województwa Wielkopolskiego na najwyższym szczycie Europy.

Prezes

Zarządu STN „Raider” w Poznaniu

/-/  Tomasz Nowak