Obserwując napiętą atmosferę na linii „Wielki Protest Mundurowych 2021” reprezentowanym przez rzeszę niezadowolonych policjantów, a  kierownictwem NSZZ Policjantów, który w ich ocenie nie reprezentuje stanowiska członków związku, a jedynie załatwia swoje partykularne interesy – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zwołuje na dzień 23.09.2021 r. godz. 10.00 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Chronologia spotkań:

  • w dniu dzisiejszym (20.09) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z wiceministrem MSWiA Maciejem Wąsikiem,
  • na dzień 21.09 zostało zwołane posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • 23.09 w Wieliczce odbędzie się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, w którego trakcie Przewodniczący Grzegorz Gubała przekaże informacje z posiedzeń Zarządu Głównego w dniach: 10.09, 14.09, 21.09.