Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej zwraca się z wnioskiem o pilne spotkanie poświęcona konsultacjom nowego wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych podległych kierowanemu przez Pana resortowi – czytamy w piśmie do ministra Kamińskiego sygnowanym przez przewodniczącego FZZSM Krzysztofa Oleksaka.

Ustanowienie takiego programu wynika z treści porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi tworzącymi Federację – przypomina Krzysztof Oleksak.

W bezpieczeństwo obywateli należy ciągle inwestować i każde środki finansowe wydane w programach modernizacyjnych to w naszej ocenie stwarzanie istotnych podstaw do realnego zwiększania poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo – podkreśla przewodniczący FZZSM.

Obecne budżety służb to są pieniądze pozwalające tylko na bieżące funkcjonowanie natomiast te, które pochodzą z ustawy modernizacyjnej, to pieniądze na dalszy rozwój naszych formacji w sferze płacowej, sprzętowej, kubaturowej – i o ustanowienie takiego programu od 1 stycznia 2022 roku, jako Federacja wnioskujemy – podsumowuje przewodniczący.

Całe pismo w załączniku.