Komenda Powiatowa Policji w Brzesku wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt do siłowni w postaci m.in. wielofunkcyjnej bramy do ćwiczeń oraz profesjonalnej bieżni treningowej. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

20 sierpnia 2020 roku Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz w obecności kadry kierowniczej uroczyście podziękował Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorzowi Gubale i Przewodniczącemu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Brzesku asp. szt. Markowi Krawczykowi za wsparcie i mocne zaangażowanie w zakup nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń stanowiącego wyposażenie siłowni, z której na co dzień korzystają policjanci i pracownicy cywilni brzeskiej jednostki. Doposażenie siłowni w profesjonalny sprzęt do treningów pozwoli zatrudnionym w tutejszej jednostce Policji dbać o tężyznę fizyczną, sprawność oraz odreagować trudy służby w sali treningowej.

Nowe urządzenia kosztowały blisko 25.000 złotych. Środki na wyposażenie siłowni w profesjonalny sprzęt zostały przyznane w ramach  funduszu prewencyjnego przez Centralną Komisję PZU z siedzibą w Warszawie.

KM