W Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zasłużoną emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie inspektora Michała Gamrata, który przez blisko pięć lat kierował chrzanowską jednostką Policji. Równocześnie nastąpiło również powierzenie obowiązków na tym stanowisku mł. insp. Urszuli Martyniuk. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, przedstawiciele samorządów powiatu chrzanowskiego.   

20 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z pożegnaniem insp. Michała Gamrata, który przez pięć lat zarządzał chrzanowską jednostką Policji. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, a następnie odczytano rozkaz o odwołaniu z zajmowanego stanowiska dotychczasowego Komendanta. Równocześnie nastąpiło   przywitanie mł. insp. Urszuli Martyniuk, której z dniem 21 lutego 2023 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie insp. Michałowi Gamratowi za wzorową i oddaną służbę, a także  pogratulował  nowej szefowej chrzanowskiej jednostki Policji.
Podczas wczorajszej uroczystej zbiórki insp. Michał Gamrat został odznaczony przez Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubałę Krzyżem Niepodległości Klasy Pierwszej  z Gwiazdą.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie serdecznie dziękują insp. Michałowi Gamratowi  za wspólną służbę i życzą wszelkiej pomyślności. Nowej Pani Komendant mł.insp. Urszuli Martyniuk serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.