Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Druhny i Druhowie,

Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w imieniu własnym oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego składam Państwu Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowania i słowa najwyższego uznania za Waszą służbę. Życzę pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, bezpiecznej służby i zawsze skutecznych interwencji.

Przewodniczący

ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

podinsp. Grzegorz Gubała