Obradujący w dniu 10 kwietnia 2021 r. Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów przedłużył VII kadencję organów Związku.

Gdyby nie było epidemii, obecna kadencja upłynęłaby w połowie roku, co oznacza, że w tej chwili bylibyśmy w samym środku kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Ze względu na sytuację epidemiczną okazało się to jednak niemożliwe, wobec czego Związek zmuszony został skorzystać z rozwiązań, jakie kilka miesięcy temu zastosował Rząd w odniesieniu do instytucji i organizacji zarządzanych gremialnie, czyli poprzez swoje organy kolegialne.

Ustawa przedłużająca kadencje m.in. takich organizacji, jak stowarzyszenia pominęła niestety związki zawodowe. To uchybienie jest oczywiście do naprawienia, jednak z całą pewnością nie udałoby się tego zrobić przed upływem kadencji NSZZ Policjantów. Zatem jedynym racjonalnym rozwiązaniem, z którego NSZZ Policjantów skorzystał, okazało się przedłużenie kadencji do czasu zakończenia stanu epidemii na terenie RP.

Podobnie jak we wspomnianej ustawie, Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zadecydował, że wybory mają zostać przeprowadzone w terminie do 180 dni od dnia zakończenia epidemii.

Nie oznacza to wcale, że kampania sprawozdawczo-wyborcza ruszy dopiero po zakończeniu pandemii. Termin zawarty w nadzwyczajnej uchwale Zjazdu jest terminem granicznym. Tym, na co teraz czekać będzie Zarząd Główny NSZZ Policjantów jeśli chodzi o rozpoczęcie wyborów, to poluzowanie obostrzeń sanitarno-epidemicznych, które bez zakłóceń pozwolą na przeprowadzenie wyborów w zgodzie ze Statutem.

Uchwała Zjazdu przedłużająca obecną kadencję zapadła jednogłośnie. Żaden z Delegatów nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od głosu. Zjazd, rzecz jasna, obradował w trybie wideokonferencji z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemicznych.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

źródło: nszzp.pl