27.03.2020r. punktualnie o godzinie 11.00 odbyła się telekonferencja Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Obecna sytuacja w kraju i na świecie związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmusza nas do szukania alternatywnych rozwiązań w celu zminimalizowania bezpośrednich kontaktów, a co za tym idzie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19.

W telefonicznej konwersacji wzięli udział Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego Grzegorz Gubała wraz z w-ce Przewodniczącymi, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Ireneusz Toporowski oraz Przewodniczący Zarządów Terenowych działających przy małopolskich komendach Policji.

Organizacja i czas służby

Wszystkich prawie 30 uczestników telekonferencji przywitał Grzegorz Gubała i w pierwszej części przystąpił do omówienia spraw bieżących. Przypomniał wszystkim rozmówcom, aby propagowali i wprowadzali w życie maksymalne środki bezpieczeństwa w porozumieniu z przełożonymi służbowymi w związku z epidemią koronawirusa. Zwrócił uwagę, że organizacja pracy oraz czas służby w jednostkach, w których Was wybrano, należą do kompetencji Komendantów oraz Dowódców. Nie dotarły do niego żadne sygnały, aby w tej kwestii wystąpiły jakieś problemy. Wręcz przeciwnie wie, że służba organizowana jest tak, aby jak najmniejsza liczba policjantów, pracowników Policji miała ze sobą bezpośredni kontakt.

Środki ochrony osobistej

W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w służbie policjantom Grzegorz Gubała przekazał, że obecnie środki ochrony osobistej Policja zapewnia w sposób dostateczny i w wymiarze jaki jest możliwy przy obecnym deficycie występującym na rynku. Podkreślił, że Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zabezpieczył środki finansowe na zakup środków ochrony z zastrzeżeniem, że będą one posiadać odpowiednie atesty PZH. Każda inicjatywa zakupu tych środków będzie wsparta finansowo przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Kontakt z Zarządem

„Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego jest do Państwa dyspozycji całą dobę, jednak kontakt odbywa się w zmienionej formie”- powiedział Przewodniczący Grzegorz Gubała. Od dnia 12.03.2020r wszelkiego rodzaju zapytania, pisma, dokumenty itp. można kierować do zarządu drogą mailową, telefonicznie lub pozostawić w skrzynkach zamontowanych na ogrodzeniu zarządu i przed sekretariatem. Działania te zostały podjęte w trosce o bezpieczeństwo petentów oraz pracowników Zarządu Wojewódzkiego z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Akcja ” Każda pomoc jest dobra na pomoc dla seniora

19.03.2020r z inicjatywy  ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wspólnie z NSZZ Pracowników Policji i przy wsparciu p.o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Romana Kustera ruszyła akcja wsparcia emerytowanych policjantów i pracowników Policji w wieku 60+. Pisaliśmy o tym tutaj. Dodatkowo Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zabezpieczył środki na pomoc socjalną dla związkowców, których rodziny zostały dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem./zwolnienie z pracy, choroba itp/

Zmiany dla abonentów T- Mobile

Przewodniczący przypomniał, że od dnia 01.04.2020r wszyscy użytkownicy telefonicznych kart T- Mobile, którzy przedłużyli umowy na kolejne dwa lata, będą mogli korzystać z internetu ze zwiększonym limitem z 12 GB do 20 GB w dotychczasowej cenie 10,00 zł. Poinformował, że w dalszym ciągu związkowcy mogą zawierać nowe umowy w porozumieniu z Przewodniczącymi Terenowymi NSZZ Policjantów woj.małopolskiego.

Zaplanowane imprezy oraz obchody XXX lecia NSZZ Policjantów

„W czasie walki z epidemią trudno jest coś planować i być czegoś pewnym” powiedział Grzegorz Gubała. Jednak jeśli uporamy się z epidemią i życie powróci do normy, ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego planuje zorganizować w czerwcu wojewódzkie obchody „Dnia Dziecka” w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Obchody XXX- lecia powstania NSZZ Policjantów we wrześniu 2020r.

Podwyżki dla policjantów

Przewodniczący zapewnił uczestników telekonferencji, że do dnia 10 kwietnia na konta funkcjonariuszy trafią pieniądze na planowane podwyżki z wyrównaniem liczonym od dnia 1 stycznia. Warunkiem wypłaty będzie uchwalenie ustawy budżetowej na piątkowej sesji Sejmu.

Życzenia

W trakcie telekonferencji wszyscy uczestnicy mieli możliwość  swobodnej wypowiedzi i zgłaszania problemów. Żadne pytania nie zostały bez odpowiedzi. Zgłoszone uwagi co do funkcjonowania w tej trudnej rzeczywistości epidemii będą rozwiązywane na bieżąco – poinformował Grzegorz Gubała. Na koniec Przewodniczący i wszyscy wzajemnie życzyli sobie zdrowia i bezpiecznej służby.