Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co-2 rozpoczynamy akcję: „KAŻDA PORA JEST DOBRA NA POMOC DLA SENIORA”.

Do akcji włączył się p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster z równoczesnym zapewnieniem, że w ramach swoich uprawnień i możliwości przekaże pełne wsparcie i pomoc w jej organizację i przebieg. Akcja ta skierowana jest przede wszystkim dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu małopolskiego, którzy obecnie są emerytami i rencistami.

Cele i założenia

Celem akcji jest m.in. pomoc w zrobieniu zakupów i dostarczeniu ich do miejsc zamieszkania osób potrzebujących pomocy w tych trudnych dniach, kiedy z uwagi na ich własne bezpieczeństwo nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Z pomocy świadczonej przez związkowców, funkcjonariuszy i pracowników Policji mogą skorzystać emeryci i renciści policyjni mieszkający na terenie Małopolski, w wieku 60+, oraz osoby młodsze, które są obciążone innymi chorobami lub są po przebytym leczeniu ciężkich chorób, które zwiększają ryzyko zakażenia, jak również ciężkiego przebiegu ewentualnej terapii po zachorowaniu na koronawirusa.

Wszystkich potrzebujących zachęcamy do kontaktu z naszymi koordynatorami:
Przedstawiciel NSZZ Policjantów woj.małopolskiego – Kol. Andrzej Mruczek, nr tel.: + 48 608-348-368
Przedstawiciel NSZZ Pracowników Policji w Krakowie – Kol. Justyna Skiba, nr tel.: +48 793-369-335

Wsparcie finansowe

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych z funduszu socjalnego na pomoc osobom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej  wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej Wnioskodawcy lub jego najbliższej Rodziny. Zapomogi finansowe będą przyznawana tylko dla członków ww. organizacji związkowych.