Już prawie 24 lata Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wspiera swoich podopiecznych. Niesie pomoc materialną wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo ciężka. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Jak co roku w okresie przedświątecznym Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego pamiętał o podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wpisując się w „Świąteczny Kiermasz” zorganizowany przez Fundację oraz Zarząd Terenowy  NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wsparł finansowo akcję „Cegiełka dla Fundacji”. Od kom. Franciszka Mariusza Gawlika – Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z Fundacją – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała nabył pięć „Złotych Cegiełek” z podziękowaniem za wsparcie podopiecznych fundacji. Przewodniczący zapewnił kom. Gawlika, że policyjni związkowcy nigdy nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie.