25 wrześnaia br. w krakowskim Oddziale Prewencji Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego  z nowo przyjętymi funkcjonariuszami.

Spotkaniu przewodniczył w-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Andrzej Mruczek, który przedstawił strukturę związku i przybliżył młodym adeptom sztuki policyjnej obszary działania NSZZ Policjantów. Przedstawił korzyści płynące z przynależności do związku zawodowego.

Spośród zgromadzonych na prelekcji 62 młodych policjantów, 55 zdecydowało się wstąpić w szeregi małopolskich związkowców. Kol. Andrzej Mruczek zaapelował do nowych członków NSZZ Policjantów o aktywne uczestnictwo w działaniach związku. Życzył wszystkim policjantom ukończenia kursu podstawowego z wynikiem wyróżniającym, a potem powrotu do macierzystych jednostek garnizonu małopolskiego. Na koniec spotkania każdy nowy członek NSZZ Policjantów woj. małopolskiego otrzymał kompendium wiedzy policyjnej zgromadzonej na zewnętrznym nośniku danych.