Drivers Casco to nowy produkt w ofercie Naszego Punktu. We współpracy z firmą Leadenhall, reprezentującą w Polsce Lloyd’s of London, oferujemy nową polisę dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami wypadku komunikacyjnego.

Drivers Casco to polisa dla kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzystów, a także pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy zostali poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.

Ubezpieczenie przewiduje 5 rodzajów świadczeń:

Renta powypadkowa (całkowita okresowa niezdolność do pracy):

  • wypłacana miesięcznie od 31 dnia niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem komunikacyjnym w wysokości 1000, 2000 lub 3000 zł przez okres do 24 miesięcy niezdolności

Całkowita trwała niezdolność do pracy (CTNP):

  • jednorazowe świadczenie wypłacane po 12 miesiącach od powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w sytuacji, w której Ubezpieczony nie jest w stanie – z powodów zdrowotnych – pracować i zarobkować
  • Wysokość świadczenia 25.000, 50.000 lub 100.000 zł

Śmierć:

  • jednorazowe świadczenie wypłacane rodzinie lub uposażonym jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego Ubezpieczony poniesie śmierć w okresie do 12 miesięcy od wypadku
  • wysokość świadczenia 25.000, 50.000 lub 100.000 zł

Pobyt w szpitalu oraz rekonwalescencja w domu:

  • świadczenie dzienne wypłacane od 4 doby pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w wysokości 50, 100 lub 150 zł do maksymalnie 180 dni
  • świadczenie to przysługuje również za każdy dzień rekonwalescencji w domu jednak nie może być ono wyższe niż świadczenie przyznane za pobyt w szpitalu

Klauzula pozostawania w śpiączce:

  • świadczenie wypłacane już od pierwszego tygodnia za każdy tydzień pozostawania w śpiączce wskutek wypadku komunikacyjnego w wysokości 250, 500 lub 750 zł do maksymalnie 180 dni
  • obejmuje również okres pozostawania w śpiączce farmakologicznej

Atuty ubezpieczenia Drivers Casco:

·         do przyznania renty i CTNP nie jest wymagane orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
·         Świadczenie wypłacane jest w oparciu o pełną dokumentację medyczną związaną ze zdarzeniem              wypadkowym oraz opinią lekarza orzecznika powołanego przez Ubezpieczyciela
·         nie jest wymagane dokumentowanie zarobków w kontekście wyboru wysokości renty
·         nie jest wymagane deklarowanie zawodu, ani klasy ryzyka zawodowego
·         nie ma wyłączenia jazdy na motocyklu (o ile nie jest to uprawnianie sportów motorowych)
·          ubezpieczonym może być kierowca zawodowy np. aut ciężarowych i autobusu
·       ochrona obejmuje również skutki wypadku komunikacyjnego wywołanego zamachem terrorystycznym
·         skutki pozostawania pod wpływem alkoholu (o ile stan Ubezpieczonego przyczynił się do wypadku) ogranicza ochronę dopiero od stężenia 0,5 promila i wyżej
·       ochrona działa 24h na dobę na terenie całego świata
·         szeroka definicja „użytkowania pojazdu
·         wypłaty z poszczególnych ryzyk w pakiecie nie wykluczają się wzajemnie – ich maksymalną ysokość ogranicza maksymalna suma ubezpieczenia w danym pakiecie oraz okres wypłaty np. może występować zarówno wypłata renty, dieta szpitalna jak i zasiłek za śpiączkę
·         ochrona gwarantowana przez najstarszą organizację ubezpieczeniową na świecie – Lloyd’s

Związkowy Punkt Informacyjny

Kredytowo-Ubezpieczeniowy

ul. Mogilska 109 Kraków

Tel. 694 969 044 lub 661 606 572

E-mail: biuro@instytutfinansow.com.pl

Zapraszamy