Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw vacatio legis?

Podpis Prezydenta wieńczy proces legislacyjny tej jakże potrzebnej służbom mundurowym ustawy. Superustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.

Przypomnijmy w skrócie, co ustawa wnosi nowego. Przede wszystkim świadczenia motywacyjne dla najbardziej doświadczonych mundurowych, korzystniejsze zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi – to tylko niektóre rozwiązania ujęte w ustawie, będącej projektem rządowym, którą przegłosował na ostatnim posiedzeniu Sejm odrzucając poprawki Senatu.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat będą mogli liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie. To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian, która ma zatrzymać w służbie doświadczonych mundurowych i poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej.

Najwcześniej od października funkcjonariusze z najdłuższym stażem będą mogli liczyć na atrakcyjne dopłaty, jeżeli zamiast przechodzić na emeryturę, zostaną w służbie. Przewiduje je ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, którą właśnie podpisał Prezydent.

– Zależy nam, żeby te przepisy weszły w życie jak najszybciej. Zwiększy to szanse, że w służbie zostanie więcej doświadczonych funkcjonariuszy – mówił Andrzej Szary z NSZZ Policjantów w wywiadzie dla Gazety Prawnej.

źródło: nszzp.pl