Ośrodek Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi. Efektem współpracy jest szeroko pojęta działalność w dziedzinie szkoleń w tematyce ochrony osób i mienia. Oferowany profil zajęć ukierunkowany jest na poszerzenie kwalifikacji pracowników ochrony, co przekłada się rozszerzenie perspektyw w przypadku rywalizacji na rynku pracy.

W 1999 roku został powołany Ośrodek Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, aby poszerzyć zakres działalności policyjnych związkowców i wykorzystać ich potencjał. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów i osoby  o ogromnym doświadczeniu w pracy w służbach mundurowych. Przez wiele lat związkowcy aktywnie realizują wspólne przedsięwzięcia z Ligą Obrony Kraju. Za życzliwą, przyjazną atmosferę współpracy, zaangażowanie, wsparcie i profesjonalizm  Ośrodek Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów w Krakowie został wyróżniony Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Wyróżnienie w imieniu Ośrodka Szkolenia odebrał  dr Jan Ryś – Dyrektor Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ woj. małopolskiego. Medal jest uhonorowaniem skutecznej i aktywnej działalności. Czujemy się szczególnie wyróżnieni, a także mamy nadzieję na dalszą owocną i koleżeńską współpracę.