Resort rodziny chce, aby dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców został wydłużony do 24 maja. Jeszcze niespełna tydzień temu terminem granicznym miał być 3 maja.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, za okres na jaki z powodu koronawirusa zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola czy szkoły. Przysługuje również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Placówki ponownie otwarte po majówce, ale…
Początkowo, działalność placówek została wstrzymana do 25 marca. Później szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte były do Świąt Wielkanocnych, a kolejny raz zawieszenie zajęć przedłużono do 26 kwietnia. Od poniedziałku dzieci w wieku szkolnym nie wrócą do zajęć, bo placówki będą zamknięte przez kolejny miesiąc – do 24 maja.

Jednakże instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedszkola, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego będą miały możliwość zapewnianie opieki dzieciom od 6 maja.

Ostateczna decyzja w kwestii otwarcia danej placówki należeć będzie do organu założycielskiego we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Otwarte mogą być tylko instytucje, w których zapewniono realizację wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Lokalne stacje sanitarno-epidemiologiczne mają wspierać instytucje w zakresie ustalania zasad i zakresu wznawiania działalności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony
Oprócz tego rząd zapowiedział przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To rozwiązanie jest skierowane do tych rodziców, którzy nie będą mogli posłać dziecka do żłobka czy przedszkola, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie na okres nie dłuższy niż do dnia 24 maja 2020 roku.

Projekt rozporządzenia wydłużającego możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja został już przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według założeń projektu dokumentu ze świadczenia skorzystać będą mogli także rodzice dzieci, którym przedszkola, żłobki i szkoły nie będą mogły zapewnić opieki nad dziećmi. To zapis o tyle istotny, że część placówek będzie mogła funkcjonować po spełnieniu odpowiednich norm sanitarnych od 6 maja.

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Jego wysokość to 80 proc. wynagrodzenia. Wypłacany jest tak samo jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

nszzp.pl