Poniżej zamieszczamy życzenia świąteczne ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego